Στοιχεία επικοινωνίας

NOVATEX Α.Ε.
Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης

Διεύθυνση:  Αρκαδίας 15, Τ.Κ. 121 32, Περιστέρι
Τηλέφωνο: 21 0571 501521 0572 3041
Fax: 21 0575 7535
Email: info@novatex.gr